Comprima X-treme – Prasy bez kompromisów

Comprima X-treme – skonstruowana dla zapewnienia eksploatacji ciągłej i długiej trwałości.
Z tą prasą można sprostać ekstremalnym sytuacjom.

 • Półzmienna komora prasowania bel o średnicach
  od 1,25 do 1,50 m
 • Zmienna komora prasowania bel o średnicach od 1,00 do 1,50 m
 • Podbieracz EasyFlow o badzo dużej mocy, niesterowany,
  z nadążnymi kołami kopiującymi
 • Zespół rozdrabniający XCut o bardzo dużej mocy i z opuszczanym
  dnem nożowym: załączanie 17 albo 26 noży
 • Przenośnik taśmowo - listwowy NovoGrip o bardzo dużej mocy –
  prasowanie z wyczuciem
 • Napędy o bardzo dużej mocy
 • Aktywne wiązanie siatką i folią dla zapewnienia najwyższej jakości
  kiszonki
 • Comprima CF 155 XC i CV 150 XC: prasy z zestawem owijającym
  dla bel o średnicy do 1,50 m

Wiązanie folią:

 • Łatwe rozpakowywanie bel również
  na mrozie
 • Folia płaszczowa + folia owijająca =
  tylko jeden materiał do usunięcia
 • Większa gęstość w warstwie zewnętrznej
  beli = mniejsza skłonność do pleśnienia

Prasy z uchwytem
W systemie NovoGrip pracujący na obwodzie przenośnik z gumowymi taśmami tekstylnymi i listwami zwija i formuje zebrany materiał w twarde bele o stabilnym kształcie. Bardzo szerokie i mocne taśmy tekstylne typoszeregu Comprima X treme są szczególnie trwałe, wytrzymałe i pracują przekonująco w najcięższej zielonce przeznaczonej na kiszonkę.

Wzmocniony podbieracz EasyFlow
typoszeregu X-treme jest zaprojektowany na pracę w ekstremalnych warunkach. Podbieracz KRONE EasyFlow tworzy z bębnem rozdrabniającym kompaktowy zespół. Duża szczelina wejściowa i usytuowanie bębna rozdrabniającego bezpośrednio za podbieraczem zwiększają przepustowość i zapewniają ciągły przepływ mokrej zielonki zbieranej na kiszonkę, siana, słomy i krótkiej zielonki.

Mocne napędy:
Bardzo mocne łańcuchy napędowe wytrzymują bardzo duże obciążenia. Sprężynowe napinacze łańcuchów zmniejszają nakład na konserwację i zwiększają trwałość łańcuchów.

Sprasowana jakość paszy:
Owijanie bel na obwodzie przy użyciu jednostronnie klejącej folii Stretch pod wysokim naprężeniem zapewnia najlepsze warunki dla zakiszania zielonki w belach. Warstwa zewnętrzna bel, o gęstości większej w porównaniu z belami owijanymi w siatkę i wiązanymi sznurkiem, wynikająca z tego mniejsza penetracja powietrza i zmniejszone ryzyko uszkodzenia w transporcie i magazynowaniu pod gołym niebem, przemawiają za wiązaniem folią. Wyłączne używanie folii do bel przewidzianych do zakiszania ułatwia usuwanie opakowania i obniża koszty.

Dane techniczne

Do pobrania

Zadaj pytanie do sprzedawcy